Tietoa meistä

Milla Happonen

Kuinka kaikki alkoi

Uganda on ollut kotini yli 20 vuotta, ja elämäni aikana olen asunut yhteensä kolmella mantereella. Synnyin Suomessa ja muutin Kanadaan aviomieheni kanssa 1980-luvulla. Muutimme perheemme kanssa Kanadasta Ugandaan vuonna 1995. Meitä kosketti ympärillämme näkyvä ihmisten köyhyys ja vuonna 2005 halusimme järjestää jouluruoan 120 köyhälle perheelle Kampalassa. Saimme apua ystäviltämme sekä perheeltämme, ja monet ihmiset halusivat tehdä lahjoituksia, joista olimme hyvin kiitollisia.

Tuona jouluna saimme tarjottua yli 600 ihmiselle ruoan, jota riittii jopa kuukaudeksi. Minut teki onnelliseksi huomata, kuinka kiitollisia perheet olivat kokiessaan jonkun välittävän ja haluavan auttaa.

Ymmärsin pian, että täytyisi keksiä pitkäaikaisempi ratkaisu, joka auttaisi heitä elämässä eteenpäin. Perustin Caring Handsin antaakseni perheille mahdollisuuden tehdä töitä, tienata ja löytää tiensä ulos köyhyydestä. Nuorten yrittäjyyskoulutus antaa haavoittuvassa asemassa oleville naisille ja nuorille työkaluja, että he voisivat toimia omavaraisesti ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Heidän selviytymistarinansa ovat todella inspiroivia.

Minulle tuottaa suurta iloa nähdä naisten ja nuorten elämän muuttuvan, kun he saavat mahdollisuuden hallita omaa elämäänsä. Ostamalla Caring Handsin koruja tuet ja autat heitä pääsemään köyhyydestä ja rakentamaan valoisampaa tulevaisuutta. Toivon sinun arvostavan käsityötämme ja ainutlaatuista korumuotoiluamme. Lahjoituksella voit myös antaa tuensaajillemme uuden elämän suunnan.

Milla Happonen

Caring Hands Ugandan toiminnanjohtaja

about us

Caring Hands

Caring Hands perustettiin 2005 ja rekisteröitiin yhdistyksenä 2008. Toiminnan alkuvuosina Caring Hands keskittyi vahvistamaan 50 naisen elämäntilannetta kouluttamalla heitä tekemään ja myymään kierrätetystä paperista valmistettuja koruja. Caring Hands kasvoi laajalti tunnetuksi yhdistykseksi näiden kauniiden ja korkealaatuisten tuotteiden ansiosta. Korujen myynnistä saatu tuotto käytettiin heikommassa asemassa olevien sekä köyhyydessä elävien asumisen tueksi (2005-2010). Tämän jälkeen Caring Hands vastaanotti rahoituksen USAID -järjestöltä ja Suomen Ulkoministeriöltä (2010-2016).

Caring Hands on kouluttanut yli tuhat nuorta ja ohjannut 39 ”kyläpankkitoiminta” -ryhmää käsittäen 900 kyläyhteisöjen jäsentä Kampalan esikaupunkialueella. Säästöryhmät luovat jäsenilleen mahdollisuuden liiketoimintaan ja toimeentuloon.

Tällä hetkellä tulot Caring Handsin toimintaan muodostuvat pääosin lahjoituksista ja käsintehtyjen kierrätyskorujen myynnin tuotoista.

Strateginen suunnitelma 2017-2020

Ugandassa on korkea työttömyysaste nuorten keskuudessa (64%). Caring Handsin strategisena tavoitteena 2017-2020 on tukea heikossa asemassa olevien nuorten (18-30 vuotiaiden) ja etenkin naisten työllistymistä ja toimeentuloa yhteisössämme tarjoamalla heille yrittäjyys- ja ammattikoulutusta.

Tavoite

Caring Hands kouluttaa naisia ja nuoria uuteen ammattiin. Tavoitteena on saada heille parempi toimeentulo.

Edunsaajat ja toimintaCaring Hands UG 1

Nuorten yrittäjyyskoulutusohjelma kestää neljä kuukautta ja sen saa vuosittain noin sata heikommassa asemassa olevaa 18 – 30 vuotiasta. Oppilaat ovat yleensä köyhiä, slummissa asuvia, yksinhuoltajia, koulutettuja mutta työttömiä sekä koulunsa kesken jättäneitä. Oma ryhmänsä ovat myös he, joilla on haasteita terveyden, kuten HIV:n tai jonkun vamman kanssa.
Koulutukseen sisältyy liiketoiminnan suunnittelua, pienyrityksen perustamista ja sen rahoittamista. Liiketoiminnan kestävyyden tueksi on perustettu säästöryhmiä. Caring Handsin henkilökunta tukee edunsaajia myös koulutuksen jälkeen liiketoiminnan aloitusvaiheessa.
Caring Hands on sitoutunut edistämään yhteisön kehitystä ja keskittyy heikommassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistämiseen antamalla heille koulutusta. Koulutuksen myötä ihmisillä on mahdollisuus omavaraiseen ja itsenäiseen elämään.

Uusia havaintoja ohjelmastamme 2017 -2018

Nuorten yrittäjyyskoulutusta on järjestetty nyt kaksi vuotta (2017-2018). Kun koulutusohjelmaa selvitettiin, yli 30 -vuotiaat naiset halusivat myös osallistua koulutukseemme. Olemme huomioineet tulokset vuoden 2019 hakemuksissa ja he ovat päässeet mukaan yrittäjyysohjelmaamme.

Yhteistyökumppanit

Caring Hands (Uganda) toimii yhdessä Caring Hands Finland ry:n sekä Caring Hands Society (Kanada) kanssa. Yhdessä myymme ja markkinoimme kierrätettyjä tuotteitamme sekä kehitämme Caring Handsin keskusta Bweyogereressä, Kampalan esikaupunkialueella. 2017 Caring Hands allekirjoitti yhteisen muistion (Memorandum of Understanding) yhdessä Wakison läänin paikallisen hallituksen kanssa. MoU:n tavoitteena on, että Caring Hands ja Wakison lääni työskentelevät harmonisesti samoilla linjauksilla sosiaaliekonomisten elinolosuhteiden ja toimeentulon parantamiseksi haavoittuvien naisten ja nuorten hyväksi.

Tulevaisuuden suunnitelmat

Caring Hands Society (Canada) on lahjoittanut ison ja upean tontin sekä talon, jossa toimimme. Tontille on mahdollista rakentaa lisää rakennuksia, joita voisi hyödyntää vuokratulojen saamiseen. Caring Hands Society (Canada) on mukana näissä tulevaisuuden suunnitelmissa.

Caring Hands in tavoitteena on kehittää kierrätyskorujen tuotantoa sekä niiden markkinointia.