Muutosta tekemässä

About Us

Caring Hands kouluttaa nuoria ja naisia uuteen ammattiin. Tavoitteena on saada heille parempi toimeentulo.

Ugandassa nuorten työttömyysaste on korkea (64%). Caring Handsin strategisena tavoitteena 2017-2020 on tukea heikossa asemassa olevien nuorten (18-30 vuotiaiden) ja etenkin naisten työllistymistä ja toimeentuloa yhteisössämme tarjoamalla heille yrittäjyys- ja ammattikoulutusta.

Nuorten yrittäjyyskoulutusohjelma kestää neljä kuukautta ja sen saa vuosittain noin sata heikommassa asemassa olevaa 18 – 30 vuotiasta. Oppilaat ovat yleensä köyhiä, slummissa asuvia, yksinhuoltajia, koulutettuja mutta työttömiä sekä koulunsa kesken jättäneitä. Oma ryhmänsä ovat myös he, joilla on haasteita terveyden, kuten HIV:n tai jonkun vamman kanssa.

Koulutukseen sisältyy liiketoiminnan suunnittelua, pienyrityksen perustamista ja sen rahoittamista. Liiketoiminnan kestävyyden tueksi on perustettu säästöryhmiä. Caring Handsin henkilökunta tukee edunsaajia myös koulutuksen jälkeen liiketoiminnan aloitusvaiheessa.

Caring Hands on sitoutunut edistämään yhteisön kehitystä ja keskittyy heikommassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistämiseen antamalla heille koulutusta. Koulutuksen myötä ihmisillä on mahdollisuus omavaraiseen ja itsenäiseen elämään.